header

HistóriaMajitelia s rodinou

Firma Svarogo vznikla v roku 1991. Vtedy mala iba jedného zamestnanca a to majiteľa firmy. Svoje podnikanie začínal úplne od nuly, keď pracoval v malej dielničke pri rodinnom dome. Začínal s výrobou pre domácich odberateľov, išlo o malé zákazky. V roku 1992 jedna veľká talianska firma hľadala na Slovensku dodávateľa kovaného nábytku. Majiteľ tejto firmy sa prišiel pozrieť na našu prácu a priniesol so sebou starú železnú posteľ z napoleonských čias. Posteľ nebola kompletná a tak majiteľ firmy Svarogo musel niektoré časti dorábať.  Keď sa prišiel pozrieť na posteľ záujemca z talianska, bol veľmi prekvapený kvalitou práce a bol rozhodnutý spolupracovať s firmou Svarogo. Bál sa, že tak kvalitné výrobky nebude môcť zaplatiť, lenže  Svarogo vyrábalo kvalitné výrobky za priaznivé ceny. Táto spolupráca trvala dlhé roky. Našej firme pomohla dobre vyštartovať a taliansky odberateľ bol spokojný s kvalitou, cenou a dodržiavaným dodacích termínov. Ich spolupráca sa rozšírila až na dodávky 6 kamiónov kovaného nábytku ročne. Zákazky pribúdali a bolo potrebné prijať prvých zamestnancov. S pribúdajúcimi zamestnancami a zákazkami bolo nutné nájsť nové, vhodnejšie, väčšie priestory.

Rozvoj firmy


V roku 1995 bola postavená nová výrobná hala a celá výroba sa tam presťahovala.
Firma prijímala žiakov – mladých kováčov na odbornú prax. Dnes už bohužiaľ neprijíma, pretože tento odbor bol v Bratislave zrušený.
V roku 1998 musel majiteľ opäť firmu rozšíriť . Bola postavená ďalšia výrobná hala a to Svarogo – Kovbyt.
V roku 2002 sme postavili skladové priestory a v roku 2003 sme boli nútení postaviť ďalšie skladové priestory.
V roku 2005 sa dostavala ďalšia budova, ktorá slúži ako predajňa s výstavnými a administratívnymi priestormi.

Budova firmy